ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

– Baba jóga mozgásfejlesztéssel oktató képzéshez –

Letölthető verzióért kattints ide!

A KÉPZÉS SZERVEZŐJE:

KUTI JUDIT Ágnes kisadozó E.V.

E.V. Nyilvántartási szám: 50379015

Adószám: 67537398-1-43

Székhely: Budapest 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22.II.

Bankszámlaszám: 12010154-00224395-00100000

e-mail: kutijudit@gmail.com

Telefonszám: +36209328038

A képzés vezetője: Kuti Judit Ágnes

– a továbbiakban: Kuti Judit –

A KUTI JUDIT E.V. Babás Jóga Mozgásfejlesztéssel oktatóképzést tart a résztvevőknek (a továbbiakban: oktató képzés). Meghívott előadó: Csíki Mariann részvételével.

A oktató képzés vezetője Kuti Judit, aki jogosult dönteni a képzés feltételeinek teljesítéséről, a sikeres vagy sikertelen vizsgákról.

A résztvevők az oktató képzésen kizárólag a saját felelősségükre vesznek részt.

A KUTI JUDIT E.V., valamint Csíki Mariann meghívott előadó semmilyen módon és esetben nem vállal felelősséget, illetőleg nem tehető felelőssé a résztvevők bármilyen egészségügyi problémájáért, betegségéért és/vagy esetleges sérüléséért.

A képzés vezetőjének a képzés ideje alatt bármikor jogában áll a résztvevőt bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy esetleges sérülés esetén eltanácsolni a képzés folytatásától. Ez esetben a résztvevő – teljes gyógyulása esetén – tovább folytathatja a képzést egy később meghirdetett képzési időpontban.

A résztvevők összesen 6 oktatási napon és egy vizsganapon kötelesek részt venni személyesen vagy a képzés vezetőjének döntése alapján online.

A személyes (vagy online) képzési napok között kötelező házi feladatok, otthoni gyakorlás és ajánlott hospitálás segíti a résztvevő fejlődését. Az ajánlott óralátogatás – hospitálás – a képzés kötelező időtartamába külön számítódik be, amely összesen 3 db jógaóra kell, hogy legyen, ami összesen 3 plusz kontakt órát jelent. A kötelező hospitálási órák számát a képzés tartalmazza. Az ajánlott hospitálási órák száma a résztvevő fejlődését szolgálja.

A KUTI JUDIT E.V. a Hello Yoga Mobility Stúdióval együttműködésben „Hello Baby” elnevezéssel hirdeti a képzést. A képzést elvégző és sikeresen levizsgázó résztvevők kétnyelvű (angol-magyar) tanúsítványt kapnak, melyen szerepel a „Hello Baby” elnevezés is.

A képzést elvégző résztvevők képesek lesznek négy különböző korosztálynak jógaórát tartani: kisbabás, nagybabás, totyogó és bölcsis korosztályok, valamint képesek lesznek arra is, hogy tudatosan értékeljék a gyerekek mozgásfejlődését, és szakértőkhöz irányítsák őket, ha fejlesztésre van szükségük. A tanfolyam nem ad sem konduktori, sem mozgásfejlesztő terapeuta végzettséget.

A KUTI JUDIT E.V. jelen jógaoktatói képzésének tartalma főként, de nem kizárólag az alábbi képzési elemekből tevődik össze. A résztvevő képes lesz:

 • Tudatosan felépíteni és megtartani fejlesztésre fókuszáló babás jóga órákat. A gyakorlatokhoz rengeteg dalt, mondókát, játékot is mutatunk. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanítási gyakorlatokra, hogy magabiztosan, rutinosabban állhasson kis a résztvevő az anyukák elé.
 • Megismeri a részletes, komplex, baba-mozgásfejlődési skálát, elemeit, eltérési lehetőségeit, és a legfontosabb csecsemőkori reflexeket. Mutatunk háromféle babamasszázst.
 •  Megismeri a császárral született babák speciális igényeit, és képes lesz fejlődésüket masszázzsal és gyakorlatokkal segíteni.
 • Megtanulja az édesanya speciális igénybevételéhez, regenerálódásához igazított gyakorlatokat, rövid sorozatokat. Egyszerűbb szoptatási, alvási, altatási nehézségekre is tanácsot tud majd adni.
 • Felismeri, ha egy kisbabának egyéni fejlesztésre van szüksége. Képes lesz egyszerű fejlesztő gyakorlatokat megtanítani, és szakemberhez irányítani, akit szükséges. Megtanulja, hogy hogyan kommunikáljon az édesanya felé, ha észreveszi, hogy gyermeke fejlesztésre szorul.
 • Megismeri a különböző fejlesztő eszközöket és azok használatát, és hogyan építse ezeket az óráiba.
 • Érteni fogja, hogy mi a különbség a kis- és a nagybabás foglalkozás között, és miért fontos, hogy különválasszuk ezeket.

A képzés elvégzésének együttes feltételei

 • A tanúsítvány megszerzéséhez a résztvevőknek minden szükséges (itt felsorolt) feltételt együttesen teljesítenie:
 • Teljes részvétel a képzésen. Váratlan események (betegség, baleset) esetén maximum 2 napot hiányozhat a résztvevő, ez esetben magánórák keretében be kell pótolni a mulasztást. Ennek díja 13.000 Ft/90 perc.
 • Hospitálás: a résztvevőknek minimum 6 babás jóga foglalkozást kell látogatnia tetszőleges helyszínen. Ezt az oktató által aláírt hospitáló lapon kell igazolni. Erre a képzésbe épített hospitálások is elegendők.
 • Sikeres írásbeli vizsga a képzés végén 
 • Saját óraterv elkészítése: egy 40 perces kisbabás vagy 40 perces nagybabás óra vázlatának elkészítése.
 • Önálló tanítás: legalább egy teljes, 40 perces, „baba-mama jóga mozgásfejlesztéssel” óra megtartása saját óraterv alapján.

KUTI JUDIT E.V. kötelezettséget vállal az alábbiak biztosítására a résztvevők részére:

 • A személyes képzési napokon a HELLO YOGA Mobility stúdió, illetve annak adott termének a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban való rendelkezésre bocsátása a meghirdetett időpontokban.
 • A jógastúdióban található eszközök korlátlan, de kizárólag rendeltetésszerű használatának biztosítása.
 • A résztvevő folyamatos tájékoztatása minden őt érintő kérdésben, például képzési napokban történő változás, bármely szolgáltatás ideiglenes szünetelése, stb.
 • Megfelelő háttér-adminisztráció biztosítása a képzéshez.
 • Az oktatóképzés tananyagának biztosítása a résztvevő számára papír alapon.
 • A jógaoktatói képzés díja tartalmazza a képzési napokon az oktatás díját, a nyomtatott jegyzetet, a vizsgák és gyakorló tanítások díját.

A képzés lemondásának feltételei

Ha a résztvevő előleget fizetett és a képzés kezdeti időpontját megelőzően és még a képzés kezdete előtt lemondja a részvételét, abban az esetben:

Ha a kezdés előtt 8 héttel mondja le a tanfolyamot a résztvevő: 5.000,- Ft kezelési költség levonása után KUTI JUDIT E.V. az előleg teljes összegét visszafizeti részére

Ha a kezdés előtt 8 héten belül mondja le a tanfolyamot a résztvevő: képzés kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező és további befizetésre is kötelezhető maximum a teljes díj 50%-ig (a már kifizetett előleg figyelembevételével).

Ha a résztvevő a képzés teljes díját kifizette a KUTI JUDIT E.V. részére a képzés kezdeti időpontját megelőzően és még a képzés kezdete előtt lemondja a részvételét, abban az esetben:

 • Ha a kezdés előtt 8 héttel mondja le a tanfolyamot a résztvevő: 5.000,- Ft kezelési költség levonása után KUTI JUDIT E.V. a teljes összeget visszafizeti részére.
 • Ha a kezdés előtt 8 héten belül mondja le a tanfolyamot a résztvevő: KUTI JUDIT E.V. a befizetett összeg 50%át visszafizeti.

A képzés kezdeti időpontját követő lemondás esetén a képzés teljes díját köteles kifizetni a résztvevő. Indokolt esetben (pl. betegség, váratlan esemény miatt nem tudta elkezdeni a képzést a résztvevő) a következő ugyanilyen tanfolyamra visszacsatlakozhat egy 30.000,- Ft-os visszacsatlakozási díj ellenében. A következő ugyanilyen tanfolyam dátumát és feltételeit KUTI JUDIT E.V. nem tudja garantálni, és a változtatás jogát minden esetben fenntartja.

Amennyiben a jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerint a résztvevő nem folytathatja az adott képzést: a képzés teljes díját köteles kifizetni a résztvevő és a képzést egy – választása szerinti – későbbi, KUTI JUDIT E.V. által meghirdetett képzési időpontban befejezheti. A következő ugyanilyen tanfolyam dátumát és feltételeit KUTI JUDIT E.V. nem tudja garantálni, és a változtatás jogát minden esetben fenntartja.

KUTI JUDIT E.V. a jógaoktató képzésen résztvevők adatait az Adatvédelmi tájékoztatójában található feltételek szerint kezeli, amely az alábbi linken található: 

A KUTI JUDIT E.V. a teljesített képzési díjról, utólag számlát állít ki a résztvevő részére, melyet elektronikusan megküld a résztvevő által megadott e-mail címre.

Vis maior

A vis maior ellenőrzési körön kívül eső, természeti vagy emberi eredetű „ellenállhatatlan erőt” jelent, amely abszolút jellegű, azaz az emberek számára elérhető eszközökkel nem hárítható el. A vis maior tipikus esetei természeti katasztrófák (például földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (például háború, forradalom, felkelés, szabotázs).

A COVID-19, mint világjárvány vis maiornak tekintendő. A képzés ideje alatt COVID-19-el vagy hasonló járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések, mint például, de nem kizárólag a veszélyhelyzet elrendelése, esetleges kijárási, utazási vagy gyülekezési tilalom esetén KUTI JUDIT E.V. jogosult a képzés bizonyos részeit online megtartani. Az online képzési részek elvégzéséhez szükséges technikai hátteret a résztvevő köteles magának biztosítani és az online képzési részeken minden esetben (alkalommal) az Interneten keresztül köteles részt venni.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a jógaoktatói képzés bizonyos részei (moduljai) nem tarthatók meg online, azokhoz mindenképpen a résztvevők személyes részvétele szükséges. A képzés ideje alatt COVID-19-el vagy hasonló járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések, mint például, de nem kizárólag a veszélyhelyzet elrendelése, esetleges kijárási, utazási vagy gyülekezési tilalom esetén KUTI JUDIT E.V. jogosult a képzés bizonyos részeit (képzési napjait, eseményeit, valamint a vizsganapokat) elhalasztani és azt későbbi, egyeztetett időpontban megtartani. Az elhalasztott, személyes részvételt igénylő képzési részeken az új képzési időpontokban a résztvevő köteles személyesen részt venni.

Amennyiben a résztvevő a vis maior miatt elhalasztott és későbbi időpontban megtartott személyes eseményeken és/vagy az online megtartott képzési napokon nem vesz részt, abban az esetben a jelen szerződés 11. pontjában foglalt feltételeket nem teljesíti, amely alapján nem jogosult a tanúsítvány megszerzésére a jelen szerződésben foglaltak szerint.

KUTI JUDIT E.V. és Csíki Mariann meghívott előadó a képzésen használt tananyaga, bármilyen szellemi terméke vagy annak tartalma, illetve bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a képzésvezető jogosult. A képzésvezető előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személyeknek és/vagy résztvevőnek tilos e tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A résztvevők sem közvetve, sem közvetlenül nem publikálhatják, nem publikáltathatják, semmilyen módon nem tehetik közzé, nem bocsájthatják a nyilvánosság vagy harmadik személy rendelkezésére, továbbá nem tehetik harmadik személy részére hozzáférhetővé a számukra átadott képzési tananyagot. A résztvevők a fentieken túl teljes mértékben jogosultak az általuk szerzett tudást használni, felhasználni és hasznosítani.

Érvényes: 2020. Szeptember 21-től